Seachem Flourish Nitrogen

135.000₫ Còn hàng

- Bổ sung nitơ cho bể thủy sinh

- 15.000 mg/L hỗn hợp các nguồn nitơ

- Cung cấp nitơ ở dạng nitrat và dạng amoni.


- Nitơ là một trong ba chất dinh dưỡng vĩ mô chính (nitơ, phốt pho, kali: NPK) được các hệ thống thủy sinh yêu cầu và thường có thể trở thành yếu tố hạn chế để tăng trưởng trong một hệ thống phát triển mạnh. Flourish Nitrogen™ là một hỗn hợp (15.000 mg/L) tập trung của các nguồn nitơ. Nó cung cấp nitơ ở cả dạng nitrat và dạng ammonium ưa thích của thực vật. Tuy nhiên, không có amoniac tự do được giải phóng bởi vì amoni trong Flourish Nitrogen™ phức tạp và không có sẵn cho đến khi được sử dụng bởi các hệ thống thủy sinh. Ammonium trở nên có sẵn sau khi chuyển đổi urê (carbamide). Flourish Nitrogen™ cũng cung cấp nitrate cho những cây có thể dễ dàng sử dụng nitrat. Để có lợi ích tối đa, sử dụng với Flourish Phosphorus™ và Flourish Potassium™.

- Flourish Nitrogen™ an toàn cho cá, tôm.

- Kích thước: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 2 L, 4 L

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

tiktok hotline hotline